23.10 יום ב'

 17:30 | מכון מופ"ת

שושנה פרסיץ' 15 ת"א (גלילות)